درحال بارگذاری...

ورود

وبلاگ نکا

دعوت به همکاری از دوستان و گرفتن نمایندگی
دعوت به همکاری از دوستان و گرفتن نمایندگی

- دعوت به همکاری از دوستان و گرفتن نمایندگی:

در سیستم جهان ارتباطات نکا برای نمایندگان محتزم شرایطی ایجاد شده است که خود نیز می توانند اقدام به اخذ نمایندگی از سمت شرکت جهان ارتباطات نکا و دعوت از دوستان نمایند. هر نماینده ای که به مجموعه اضافه نمایند امتیازات ویژه ای برای آنان در نظر گرفته می شود. برای این کار کافی است لینک دعوت از دوستان را از منوی مشخصات شخصی کپی کرده و برای دوستان خود ارسال نمایید یا در صورت نیاز با استفاده از همین لینک خود نماینده اصلی اقدام به ثبت نام دوستان خود نماید. کد کاربری و رمز عبور از طریق شرکت برای نماینده دعوت شده ارسال می گردد.

دیدگاه ها